Priseksempel

Bisættelse

Eksempel 1
Dødsfald sket på plejecenter/eget hjem.
Højtidelighed fra lokal kirke/kapel.
Rustvognskørsel til kirke/kapel max. 5 km.
Rustvognskørsel til Holstebro krematorium max. 20 km.

Bedmandens ydelser

Hvid kremeringskiste Kr. 6.195,-
Bio-urne Kr. 875,-
Klargøring og levering af kiste Kr. 450,-
Ilægning
(Tillæg for ekstra mand: kr. 400,-)  
Kr. 575,-
Rustvognskørsel til kirke og kapel Kr. 800,-
Rustvognskørsel til krematorium Kr. 1.100,-
Honorar Kr. 2.900,-
I alt incl. moms Kr. 12.895,-
*Udlæg
Kremering, Holstebro Kremarorium Kr. 2.695,-
I alt incl. udlæg samt moms Kr. 15.590,-
 
Eksempel 2
Dødsfald sket på sygehus.
Højtidelighed fra lokal kirke/kapel.
Rustvognskørsel til kirke/kapel max. 20 km.
Rustvognskørsel til Holstebro krematorium max. 20 km.

Bedemandens ydelser
Hvid kremeringskiste Kr. 6.195,-
Bio-urne Kr. 875,-
Klargøring og levering af kiste Kr. 450,-
Rustvognskørsel til kirke eller kapel   Kr. 1.100,-
Rustvognskørsel ti krematorium Kr. 1.100,-
Honorar Kr. 2.900,-
I alt incl. moms Kr. 12.620,-
*Udlæg
Kisteilægning, Holstebro Sygehus Kr. 368,-
Kremering, Holstebro Krematorium Kr. 2.695,- 
I alt incl. udlæg samt moms Kr. 15.315,-
 

Begravelse

Eksempel 1
Dødsfald sket på plejecenter/eget hjem.
Højtidelighed fra lokal kirke/kapel.
Rustvognskørsel til kirke/kapel max. 5 km.

Bedemandens ydelser
Hvid begravelseskiste Kr. 6.995,-
Klargøring og levering af kiste Kr. 450,-
Ilægning
(Tillæg for ekstra mand: kr. 400,-)
Kr. 575,-
Rustvognskørsel til kirke eller kapel   Kr. 800,-
Honorar Kr. 2.900,-
I alt incl. moms Kr. 11.720,-
 
Eksempel 2
Dødsfald sket på sygehus.
Højtidelighed fra lokal kirke/kapel.
Rustvognskørsel til kirke/kapel max. 20 km.

Bedemandens ydelser
Hvid begravelseskiste Kr. 6.995,-
Klargøring og levering af kiste Kr. 450,-
Rustvognskørsel til kirke eller kapel   Kr. 1.100,-
Honorar Kr. 2.900,-
I alt incl. moms Kr. 11.445,-
*Udlæg
Kistelægning, Holstebro Sygehus Kr. 368,-
I alt incl. udlæg samt moms Kr. 11.813,-

*Udlæg er udgifter til underleverandører – foruden kisteilægning på sygehus og kremering, kan det f.eks. være dødsannoncer, blomster, gravsten og mindesamvær. 

Vi samler gerne diverse udlæg og laver en samlet faktura.

Kontakt os
image description
Krabbes Begravelsesforretning
9782 0966 krabbes@krabbes.dk
Visitkort