Om at miste

Sorg er ikke en sygdom eller diagnose. Det er ikke en tilstand vi, som udgangspunkt, skal behandles ud af. Sorg er en del af livet. Når vi elsker og holder af andre mennesker, vil sorgen altid følge med det at miste.

"Sorg er kærlighedens pris" eller "Sorg er kærlighed, der er blevet hjemløs" er måske en ret præcis beskrivelse af den intense sorg vi mennesker oplever, når vi mister en af dem vi elsker. Tidligere arbejdede man ud fra en teori om, at sorgen havde flere faser, der skulle gennemleves i bestemt rækkefølge- der var et vist "system" i sorgen.

Videnskabelige studier har dog rykket ved denne opfattelse. I dag arbejdes der ud fra en viden om, at mennesker ikke sørger ens. Vi er alle forskellige - og det er vores sorg også.

Uanset hvordan vi reagerer på tab, så er det ens for os alle, at vi, i stedet for de førnævnte faser i bestemt rækkefølge, går ind og ud af sorgen hele livet efter et dødsfald. Sorgen skal vi leve med, men den bliver ikke ved med at være lige så intens, som i den første tid efter tabet. Med tiden bliver der flere og flere dage, uger, måneder "uden" for sorgen end "inde" i den. Man kommer ikke over at have mistet, men man kommer igennem den første svære tid og sorgen finder sin plads i det liv, vi skal leve videre i.

I nogle tilfælde bliver sorgen dog for svær at bære alene. I sådanne tilfælde er der hjælp at hente både hos egen læge og hos behandlere, der ved noget om det, som i fagsprog kaldes "Kompliceret sorg".

Kontakt os
image description
Krabbes Begravelsesforretning
9782 0966 krabbes@krabbes.dk
Visitkort