Hvad koster det?

Prisen på en begravelse/bisættelse er meget individuel. Det afhænger helt af, hvilke ønsker der er til forløbet og hvordan omstændighederne er ved dødsfaldet. 

Herunder findes en oversigt over de ydelser vi tilbyder samt pris på disse.

I grove træk er den endelige pris på en begravelse/bisættelse sammensat af

1) Udgifter til bedemanden
Dvs. de ydelser vi har leveret f.eks. kiste, urne, ilægning i kiste, rustvognskørsel etc.

2) Udlæg til andre leverandører
Dvs. udgifter til blomsterhandler for blomster, -til aviser for dødsannoncer, -til stenhugger for gravsten, -hotel ell. lign. for mindesamvær, regning fra krematorium etc.
Udgifter til gravsted/kirkegård sendes som regel direkte til pårørende.

Ofte vil vi samle udlæggene hos os og derefter sende jer en samlet faktura med alle udgifterne.

I menuen til venstre findes udførlig prisliste samt priseksempler.

Kontakt os
image description
Krabbes Begravelsesforretning
9782 0966 krabbes@krabbes.dk
Visitkort