Hospice

Et hospice er en institution, der tilbyder lindrende pleje, omsorg og livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende.

Et hospice er oprettet som en selvejende institution, der har driftsaftale med regionen.

Et ophold på hospice kan blive aktuelt, når sygehus og læger har opgivet helbredende behandling, og du eller din pårørende ønsker at tilbringe den sidste levetid et sted, der er oprettet specielt til at passe og pleje uhelbredeligt syge.

Hospiceophold hører under reglerne for frit sygehusvalg. Det betyder, at det er gratis, og at du eller din pårørende selv kan vælge hospice. Men generelt er der mangel på hospicepladser, så I kan komme ud for, at der ikke er plads på det sted og tidspunkt, hvor I har brug for det.

I det Midt- og Vestjyske ligger Anker Fjord Hospice, Hvide Sande og Hospice Limfjord, Skive

Kontakt os
image description
Krabbes Begravelsesforretning
9782 0966 krabbes@krabbes.dk
Visitkort