Askespredning & Askedeling

Det er muligt at få afdødes aske spredt over åbent hav, hvis han eller hun skriftligt har udtrykt ønske om det. Er det ikke nedskrevet, kan der dog gives tilladelse, hvis pårørende kan bevidne, at det var afdødes ønske. Det er begravelsesmyndigheden (ofte sognepræsten) i bopælssognet, der giver tilladelse.

Askespredningen skal ske over åbent hav, større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er de pårørende, der skal sørge for at få asken spredt. Dette skal ske på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.

Det er også muligt at få afdødes aske delt i to urner - f.eks. er det en mulighed at sprede halvdelen af asken over hav og nedsætte den anden halvdel i et urnegravsted. Asken kan også deles og nedsættes på gravsteder i to lande. Tilladelse til askedeling skal gives af stiftet.

Vi hjælper gerne med ansøgning om både askespredning og askedeling.

Har I spørgsmål eller andet I ønsker at drøfte, er I altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os
image description
Krabbes Begravelsesforretning
9782 0966 krabbes@krabbes.dk
Visitkort